Wermlandsheraldik > Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Orden i Värmland

 
   

Tempel Riddare Ordens avdelningar har inte några heraldiska vapen som symboler. De lokala "templen" använder sig istället av sigill. Den i särklass vanligaste symbolen i dessa sigill är två ordenssymboler - den niouddiga stjärnan inom en triangel. Ofta har man valt att komplettera med symboler - lokala landmärken eller i några fall vapnet för staden där templet ligger.

Den niouddiga stjärnan inom en triangel ("triangel med tre inre trianglar") är Tempel Riddar Ordens symbol och ingår i nästan alla sigill.

 

Externa länkar:

Tempel Riddare Orden

 
 

RT Esaias Tegnér, Karlstad (nummer 19)

 

Riddartemplet Esaias Tegnérs sigill ur ordens matrikel 1984

Tempelriddarna huserade en gång i tiden i ett rött tegelhus på Drottninggatan i Karlstad och husets namn vittnar fortfarande om dess forna hyresgäst. Efter många år av förfall invigdes nämligen Värmlandsteaterns egen scen "Tempelriddaren". Det mesta av interiören hade förstörts av tidens tand, dålig uppvärmning och kårhusverksamhet, men några spår finns fortfarande av ordens verksamhet i lokalerna.

Numera är tempelriddarna hyresgäster hos Odd Fellow på Rosenborgsgatan i Viken sedan många år tillbaka.

Riddartemplet Esaias Tegnér instiftades i Karlstad under unionsupplösningsåret 1905 och bär förutom ordenssymbolen Karlstads stadsvapen i sitt sigill.

Den värmländske Växjöbiskopen och nationalskalden Esaias Tegnér förde inget vapen och hans koppling till tempelriddarna är okänd. Kanske ville man bara hylla landskapets store son.

 
 

Wermlandsheraldik:

Karlstads vapen

 

Karlstads vapen ur "Värmland - vår hembygd"
   

VT Caritas, Arvika (nummer 53)

VT Caritas sigill ur ordens matrikel 1984

Av de värmländska tempelriddarsigillen är Arvikatempet Caritas det som känns mest "riddarmässigt".

Stadsvapnet med den stegrande vita hingsten har på klassiskt manér placerats ovanpå den niouddiga stjärnan - något som känns igen från korsfararordnaras stormästare som kunde lägga sin ordens kors bakom vapnet.

Caritas bildades i Arvika 3 september 1927.

 

Wermlandsheraldik:

Arvikas vapen

 

Arvikas vapen från www.arvika.se

 

RT Virtus, Kristinehamn (nummer 63)

Riddartemplet Virtus sigill ur ordens matrikel 1984

Kristinehamnstemplet Virtus har fått den enklaste variante av tempelriddarsigill - stjärna i triangel, omskrivet av templets namn och hemort.

 
 

RT Fidelitas, Åmål (nummer 75)

Riddartemplet Fidelitas sigill ur ordens matrikel 1984

Åmål ligger förvisso inte i Värmland, men får ändå åka med på ett hörn här. Riddartemplet Fidelitas instiftades 1948 och har ett sigill som visar ordenssymbolen inom vad vi får anta vara en gotisk tempelportal.

 
   

VT Hertig Carl, Karlskoga (nummer 85)

VT Hertig Carls sigill ur ordens matrikel 1984

Liksom grannen Virtus i väster har Hertig Carl, grundad 1948, fått den enklaste formen av sigill.

Hade man önskat heraldiska inslag hade kanske inte stadsvapnets Boforskanoner varit så lämpliga. Namnen Hertig Carls Värmlandsörn hade däremot kommit väl tillpass.

Att döma av ordens hemsida verkar Hertig Carl ha lagt ner sin verksamhet.

 

 

Källor:
Tempel Riddare Ordens matrikel 1984
www.tempelriddareorden.se