Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Frimurare > Kronprins Gustaf

Detalj ur Kronprins Gustafs frimurarvapen

 

   

H K H Kronprins Gustaf (Gustaf V)

 

Namn: EQV. AB AQUILA VERMLANDORUM
Valspråk: Genom Töcken Mot Ljuset

 

I inledningen av vapenrullan från 1896 finns presenteras vapnen för alla kungliga innehavare av Karl XIII:s Orden. Bland dem finner vi Riddaren av Värmlandsörnen, Kronprins Gustaf. Både vapnet och Kronprinsens riddartitel syftar på att han var hertig av Värmland.

Kronprins Gustaf var arvtagare till två kungariken, Sverige och Norge. Sverige upptar vapnets högra halva med lilla riksvapnet och "Göta Lejon", Norge det vänstra med riksvapnet. I hjärtskölden syns Bernadotte-vapnet sammansatt av Vasa-vapnet och vapnet för huset Ponte Corvo.

Nedanför Bernadotte-vapnet finns hertigens titulärhertigdöme representerat genom Värmlands vapen. Av förstoringen ovan ser man tydligt att Värmlandsörnen är röd. Denna variant av Värmlandsvapnet finns inte officiellt antagen, men den röda örnen förekommer bland annat i logevapnet för Carl August i Karlstad och Värmländska Provinciallogen.

 

Wermlandsheraldik:

Logen Carl August

Värmländska Provinciallogen

 


Logen Carl August


Värmländska Provinciallogen