Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Sanctus Carolus

En sköld i form av ett hjärta, varpå vilar, uti ett gyllene fält, en örn i naturliga färger, med utslagna vingar och utsträckta fötter samt med huvudet vänt till höger, hållande uti högra foten en blå vinkelhake och i den vänstra, en öppen cirkel, av samma färg, samt huvudet prytt med en röd sexuddig stjärna.
Skölden skall vara betäckt med ett gyllene änne-spann, prytt med nio till spetsarna uppvända gyllene murslevar och fodrat med ljusblå mössa

   

S:t Johanneslogen Sanctus Carolus, Karlstad

Valspråk: Tibe Tisque Virtutibus

 

Förutom den röda stjärnan och de blå murarverktygen passare och vinkelhake, är Sanctus Carolus sköld den samma som Värmlands, som det uppfattades vid logens instiftande. Logens valspråk - Tibe Tisque Virtutibus (För Dig och Dina Dygder) - bör syfta direkt på Gud. Något annat vore opassande eller rent hädiskt.

Vem är den Helige Karl?
Under tiden före logens grundläggelse förekommer tre förslag till dess namn - St Caroli i Carlstad, Sanct Carolus och det slutgiltiga Sanctus Carolus. Men vad är bakgrundet till prefixet Sanctus - och vem är denne Helige Karl?

Något sådant helgon känner vi inte till, men Harry Almquist ger i minnesskriften från logens 150-årsjubileum tre möjliga förklaringar:

Karl XIII - Frimuraren
Namnförslaget kan för det första vara en ren flirt med den mest akruelle karlen, hertig Karl av Södermanland, den blivande Karl XIII. Hertig Karl var visserligen en ränksmidare och intrigör, som inte tvekade att utnyttja sin brorsons olycka och sätta sig själv på tronen, men han hade stor betydelse för det svenska frimureriets utveckling.
Att få namnge sin loge efter honom lär inte ha varit någon nackdel.

Karl IX - Stadens grundare
Det är inte ovanligt att ett loge genom sitt namn vill hylla en man som haft stor betydelse för hemorten.

Karl IX var förvisso inte heller något helgon (Linköpings blodbad var känt även vid 1800-talets början), men hans betydelse för Karlstad och Värmland går dock inte att förringa. Under sin tid som hertig över Värmland och Sveriges kung lät han grundlägga inte bara Karlstad utan även Filipstad.

Karl XII - Hjältekonungen
Ett indicium talar starkt för att det Karl XII som åsyftas. Logens grundläggelse är nämligen daterat till 30 november 1806 - årsdagen av hjältekungens död i Halden.

De nationella strömningarna i landet är inte heller obetydliga i sammanhanget. Det är vid den här tiden Hertig Karls brorson Gustav IV Adolf sägs gå klädd i Karl XII:s uniform och hans dyrkan får ibland nästan religiösa proportioner på vissa håll i Sverige.

Externa länkar

Svenska frimurarorden

 

Johannesloger på Wermlandsheraldik

S:t Carolus

Det Gyllene Snittet