Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Det Gyllene Snittet

I blått fält dexter ett stolpvis ställt gyllene snitt och från sinister en framkommande örn av guld med silverbeväring

   

S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet, Karlstad

Valspråk: Genom sanningen mot ljuset

 

Även här är det troligaste att vapnet syftar på värmlandsörnen. Det Gyllene Snittets örn är dock "framskjutande", vilket skulle kunna vara en syftning på den "halva" örnen i Karlstads stadsvapen.

Termerna framkommande, utskjutande och utväxande används om bilder vars ena halva syns omdelbart på sidan om en skura eller, som här, sköldytans kant.

Den framkommande örnen är inte helt vanlig, och för nästan tankarna till det moderna skicket att beskära logotyper och andra symboler. Men det finns en tanke bakom kompositionen. Mikael Rothsten berättar i femte fördelningens tidskrift Brödrakontakt:

"När det gäller valspråk och sköld har arbetsgruppen tänkt om lite.
- Om det här
är den första logen som bildas under det nya millenniet, så ska vi också vara lite moderna, ansåg Staffan Hallström.
Valspråket blir nu på svenska: "Genom sanningen mot ljuset". Vapenskölden har även fått ett djärvare utseende."

Staffan Hallström var en av logens 140 grundläggare och var ordförande i den arbetsgrupp som förberedde logens instiftande. Förste ordförandemästare i Det Gyllene Snittet, som grundades i januari 2000, blev Jan Dahlin.

Externa länkar

Svenska frimurarorden

 

Wermlandsheraldik:
Johannesloger

S:t Carolus

Det Gyllene Snittet

 

Wermlandsheraldik:

Örnen i Värmländska logevapen