Wermlandsheraldik > Häradssigill > Älvdals härad

Älvdals häradsvapen på Finnskoga kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

 

 

Älvdals härad

 

 

 

Bilden här ovan är tagen på Artilleriregementet i Kristinehamn. Dess kaserner har givits gegrafiska namn och territoriella vapen. Nordvärmland representeras av Finnskoga kasern och Älvdals härads vapen. Skölden finns avbildad i boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år".

Häradet omfattar Klarälvens övre dalgång. Dess vapenmotiv kommer uppenbarligen från Älvdals härads sigill, känt från 1638.

Älvdals härads sigill

Sigillmotivet - arborst och pil - går även igen i två moderna kommunvapen i bygden. Bägge är antagna 1953.

När Ekshärads landskommun skaffade vapen valde att ta upp både arborst och pilar i vapen bilden.

Även Norra Ny landskommun valde att använda sig av pilarna, men istället för armborst tillfogade man till en nymåne till skölden.

Wermlandsheraldik:

Norra Ny

Ekshärad

Finnskoga kasern på A9

 


Norra Ny

 
   

Republiken Klarälvdal'n

 

Detta "statsvapen" synes ha heraldiska ambitioner, men några kopplingar till lokal heraldik finns inte.

Republiken Klarälvdal’n grundades som en ideell förening 1991. Efter tio år vid makten har man samlat ca 600 medborgaret i sitt statsbygge.

Syftet med republiken är att uppmärksamma, stimulera och stödja de goda krafterna i Klarälvdalen. Man säger sig arbeta enligt arbetsmetoden "det stôlliga allvaret", som förklaras som "det unikt värmländska sinnestillstånd som förenar seriösa och målinriktade ambitioner med kreativitet, skratt och lusten att uträtta stordåd tillsammans."

Bland annat driver man konferensanläggning i den före detta lanthushållsskolan Nygård i Ekshärad, BolagsBolaget - en "juridisk plattform för dem som vill driva sin affärsidé som anställd".

Externa länkar

Republiken Klarälvdal'n