Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Nor

I fält av silver en av vågskuror bildad blå ginbalk, ovan och nedan åtföljd av ett svart topografiskt järnverkstecken.

 

Nors landskommun 1956

 

Norsälven symboliseras av ginbalken och bruksnäringen av järnverkstecknen.

 

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Karlstad

Karlstad

Nor

Nyed

 

Externa länkar

Karlstads kommun