Wermlandsheraldik > Läns- och landskapsvapen > Landskapet Värmland

I fält av silver en blå örn med röd beväring

 

Värmland

 

 

Wermlandsheraldik:

Örnvapnet

Järvvapnet

Länsstyrelsen

Karlstad Studentkår