Wermlandsheraldik > Läns- och landskapsvapen > Örebro län

Sköld kluven av Värmlands (I fält av silver en blå örn med röd beväring) och Västmanlands vapen (I fält av silver ett blått, uppskjutande treberg med tre röda lågor) och däröver i en ginstam Närkes vapen (I rött fält två korslagda pilar av guld med spetsar av silver, i varje vinkel åtföljda av en röd ros av silver)

 

Örebro län 1944

   

Värmlandsörnens närvaro i detta vapen representerar Karlskoga bergslag, det vill säga kommunerna Karlskoga och Degerfors, som tillhör Örebro län.

När vapnet 1944 skulle fastställas och riksheraldikern föreslog att man skulle övergå till enbart Närkes vapen protesterade länsstyrelsen. Den ville fortsatt föra det hävdvunna vapnet med de ingående landskapen representerade (den del av Västergötland som ingår i länet tog man ingen notis om).

Vapnets blasonering stramades dock upp något då man ändrade på fältens proportioner - tidigare hade Närkes vapen fått uppta hela övre sköldhalvan och det hade även funnits ett utförande som mer liknade det nuvarande, men där Närkevapanet placerats i ett triangelformat fält.

   
Länsstyrelsen i Örebro [Foto: Fredrik Höglund]

Örebro läns flagga [Foto: Fredrik Höglund]

Länsvapnet som fasadflagga utanför länsstyrelsen i Örebro.

Om karlskogingar och degerforsare någon gång känner besvikelse och gruvelse över det faktum att de så brutalt skilts från övriga Värmland genom den förtretliga länsgränsen (det är som bekant förenat med livsfara att kalla dem närkingar) kan de finna viss förtröstan i följande anekdot angående länsstyrelsens kontrovers med riksheraldikern 1944:

Wermlandsheraldik:

Värmlandsörnen

Värmlands läns vapen

 

Externa länkar

Örebro länsstyrelse

 

 

   
 

"Inte heller ville man låta Värmlands och Västmanlands vapenfält byta plats. Enligt heraldikens reger är den första platsen förnämligare än den andra; alltså antyder vapnet i sin fastställda form, att Värmlandsdelen är större eller eventuellt viktigare än Västmanlandsdelen!"

Clara Nevéus i "Ny Svensk vapenbok"