Ålborg - Karskogas vänort i Danmark

 

 

Ålborgs vapen bygger på det äldsta kända stadssigill. Sigillet är känt från 1358, men är troligtvis ett halvsekel äldre.

Hur vapnet ska tydas är osäkert. Man vet inget om byggnaden, men antar att halvmånen och stjärnan anspelar på jungru Maria och att strömmarna i nedre fältet står för "å" i Ålborg.

Precis som den svenska har den danska heraldiken drabbats av successiva kommunsammanslagningar, som gjort att fina gamla vapen fallit ur offentligt bruk.

1968 slogs Sundby-Hvorup samman med Nørresundby och den nya kommunen gick två år senare upp i storkommunen Ålborg.

Nørresundby fick sitt vapen 1899. Det symboliserar färjetraffiken över Limfjorden.

Sundby-Hvorups vapen kom till 1951. Kugghjulet står för industrin i staden, men de två klockorna symboliserar de två församlingarna som utgjorde kommunen. Vågorna representerar Limfjorden.

Det är ju brukligt att det äldsta vapnet får fortsatt liv när två kommuner går samman och så var ju fallet även här. Inbyggarna i de två mindre kommunerna kan i varje fall trösta sig med att de fick med sig symbolen för Limfjorden in i det nya vapnet...

 
 

Karlskogas vänorter
Fredrikstad
Husavik
Narva
Olaine
Rihiimäki
San Remo
Tereain
Wheaton
Ålborg

 


Nørresundby
vapen

 


Sundby-Hvorups
vapen

Värmländska vänorters vapen - Startsida