San Remo - Karskogas vänort i Italien

 

 

San Remo hör till de orter som har den goda smaken att använda den murkrona som alla städer har rätt att kröna sitt vapen med.


San Remos fullständiga vapen

 
 

Karlskogas vänorter
Fredrikstad
Husavik
Narva
Olaine
Rihiimäki
San Remo
Tereain
Wheaton
Ålborg

 
 

Värmländska vänorters vapen - Startsida