Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Engelbrecht

S:t Johanneslogen Engelbrechts vapen (från www.frimurarorden.se)

 

   

S:t Johanneslogen Engelbrecht, Örebro

 

 

Precis som övriga enheter i Örebro har man använt Närkes landskapsvapen som grund när man har skapat johanneslogen Engelbrechts vapen. Landskapsvapnet ingår i sin helhet, med den avvikelsen att pilspetsarna gjorts gyllene - landskapets är av silver.

I Johanneslogens vapen har landskapets korslagda pilar belagts med frimurarbrodern kung Oscar II:s namnschiffer, krönt av en kunglig krona, medan i andreaslogens vapen ingår prins Eugens schiffer krönt med hertigkrona. Den skilnaden i kronkurs är ju helt i sin ordning, men studerar man kronorna som kröner respektive sköld finner man att johanneslogen, som visserligen är äldre, för en krona med stoppning, vilket annars är brukligt för andreasloger. Ett medvetet avsteg av ordensledningen eller en förväxling av konstnären?

Närkes landskapsvapen

S:t Andreaslogen Eugen

Örebro Kapitelbröder

Närke

 

Wermlandsheraldik:
Frimureri i Örebro

Engelbrecht

Eugen

Örebro Kapitelbröder

 

Wermlandsheraldik:

Örebro läns vapen

 

Externa länkar

Svenska frimurarorden

Källa:
www.frimurarorden.se