Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Adlerberg (A)

Adliga ätten Adlerbergs vapen (ur Klingspors vapenbok)

 

 

Adliga ätten Adlerberg från Värmland
Adlad 1684 Nr 1061

 

Släkten Adlerberg stammar från ärkebiskopen i Uppsala Olof Svebilius (1624-1700). Biskopar var ju förr ovilliga att låta adla sig, däremot var det regel att deras söner adlades för faderns förtjänster. Så skedde med sönerna Svebelius, som efter adlandet namnet tog namnet Adlerberg.

Ur ätten har två nya släkter utgrenat sig. Den äldste av sönerna gifte sig till gods i Estland. Dennes son Erik Adlerberg, alltså en sonson till biskop Svebelius blev stamfader för den ryska grenen av ätten Adlerberg, som i Ryssland upphöjdes till grevlig värdighet 1847.

1810 utnämdes Karl Gustaf Adlerberg, sonsons sonson till biskop Svebilius, till friherre.

Externa länkar:

Om Adlerberg i Nordisk familjebok

 

Wermlandsheraldik:

Friherrliga ätten Adlerberg

Ryska grevliga ätten Adlerberg