Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Adlerberg (F)

Friherrliga ätten Adlerbergs vapen (ur Klingspors vapenbok)

 

 

Friherrliga ätten Adlerberg
Friherrlig
1810 Nr 336 Utdöd 1814

 

1810 utnämdes Karl Gustaf Adlerberg (1763-1814),sonsons sonson till Adlerbergarnas stamfader ärkebiskop Svebilius, till friherre.

Karl Gustaf föddes i Stockholm 1763 och anträdde tidigt den militära banan och vi ska tro Nordisk familjebok. Enligt detta verk ska han som nioåring ha blivit fänrik och vid femton års ålder ska han ha varit löjtnant vid Jämtlands regemente. Huruvida hans militära blixtkarriär må ha berott på tryckfel i Nordisk familjebok eller den gustavianska tidens totala avsaknad av Genevekonvention ska vi låta vara osagt.

1781 ska han som 18-åring istället ha slagit sig på diplomati och vistades i svensk tjänst i Turkiet, England och Spanien. På hemmaplan innehade han ett antal ministerposter och förlänades 1810 friherrlig värdighet. Den friherrliga grenen dog dock ut med honom 1814.

Friherrevapnet är i det närmaste identiskt med den adliga grenens. Tillkommit har sköldhållarna - två örnar på ett postament och en extra hjälm.

Externa länkar:

Om Karl Gustaf Adlerberg i Nordisk familjebok

 

Wermlandsheraldik:

Adliga ätten Adlerberg

Ryska grevliga ätten Adlerberg