Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Ekshärad

Ekshärads vapen - detalj från minnesstenen på Kyrkheden

I sköld, kluven av silver och blått, ett stolpvis ospänt armborst, åtföljt i vardera fältet av en stolpvis ställd pil, allt av motsatta tinkturer

 

Ekshärads kommun 1971-73
Ekshärads landskommun 1953-70

 

Motivet med arborst och pil är hämtat ur Älvdals härads sigill, som är känt från 1638. Färgerna är de värmländska.


Det gamla kommunvapnet pryder
minnesstenen på Kyrkheden i Ekshärad.

Inskriptionen på stenen, vars vers är skaldad av prästen Melker Dalborg, lyder som följer:

Ekshärad År 2000

Se bygden den fagra vid Klarälvens strand,
med skogar och blånande berg,
ett stycke av Värmland i Svearnas land,
en bygd full av must och av märg.
Se åldriga templet, det står som en vakt
på krönet vid dalens rand.
För hemmen de många i urgammal trakt
som danats av idog hand.

Fram till 1974 egen kommun
Därefter ingående i Hagfors storkommun

Yta 890 km2 jord skog vatten 3740 invånare
160 företag, 45 föreningar, 2 skolor, bibliotek, apotek,
vårdcentral, folktandvård, flygfält, postkontor,
2 bankkontor, brandkår, hemvärn.

Denna sten restes av Ekshärads församling
till minne av millennieskiftet
.

Externa länkar

Hagfors kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Hagfors

Ekshärad

Hagfors

Norra Råda