Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Hagfors

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av guld en från en uppskjutande röd tegelmur uppskjutande tegelmurad röd bessemerskorsten, ur vilken blå lågor uppstiga

 

Hagfors kommun 1974
Hagfors stad 1951-1974

 

 
 

Vapnet symboliserar Hagfors hjärta - järnverket.

Bessemermetoden hör till 1850-talets industriella innovationer. Den används vid stålframställning, där flytande tackjärn hälls i en "konverter" (päronformad ugn). I ugnens botten finns luftkanaler, och genom dessa blåser man luft genom smältan. När luften strömmar ut genom den öppna överdelen av ugnen för den med sig en kvast av gnistor. Gnistorna består av ämnen som förbränns med hjälp av syret, bland annat kol, kisel, mangan.

Externa länkar

Hagfors kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Hagfors

Ekshärad

Hagfors

Norra Råda