Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Norra Råda

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av silver en av vågskuror bildad blå stolpe med fem bjälkvis ställda röda blixtar utskjutande från vardera sidan av densamma

 

Norra Råda kommun 1971-73
Norra Råda landskommun 1950-70

 

 
 

Blixtarna symboliserar Uddeholms fem kraftstationer i Klarälven.

Norra Råda utgör idag en församling i Hagfors kommun. Tidigare var det egen landskommun 1950-70 och hann till och med vara modern kommun i ett år 1970.

Externa länkar

Hagfors kommun

Norra Råda

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Hagfors

Ekshärad

Hagfors

Norra Råda