Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Filipstad

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av silver en riddare, klädd i blå rustning med uppfällt visir och med naturfärgat ansikte samt sittande på en gående röd häst med beväring och mundering av guld

 

Filipstads kommun 1971
Filipstads stad 1945-1971

 

 
 

När Filipstad fick sina stadsprivilegier av Karl IX 1611 uppkallade han staden efter sin yngste son, Värmlands hertig Karl Filip. I stadens sigill från 1630-talet använder man den skrittande riddaren, som sedan fick bli förebild för vapnet ner det fastställdes 1945.

Vem riddaren är är inte känt, men i Filipstad är man naturligtvis, tills motsatsen är bevisad, övertygade om att det är Hertig Karl Filip.

Externa länkar

Filipstads kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Hagfors

Filipstad

Färnebo

Kroppa

Värmlandsberg