Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Värmlandsberg och Färnebo

I rött fält en mulltimmershytta av silver

 

Värmlandsbergs landskommun 1951-70
Färnebo landskommun 1945-51

 

Vapnet symboliserar gruv- och hyttrörelsen som präglat bygden.

Externa länkar

Filipstads kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Hagfors

Filipstad

Färnebo

Kroppa

Värmlandsberg