Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Kroppa

I fält av silver sex radiärt ordnade blå borrsläggor

 

Kroppa landskommun 1963-1970

 

Borrsläggorna är hämtade ur Färnebo härads sigill och symboliserar bergsbruket. Kroppas var egen landskommun från 1950 till 1970, då det gick upp i Filipstad.

Externa länkar

Filipstads kommun

Kroppa hembygsförening

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Hagfors

Filipstad

Färnebo

Kroppa

Värmlandsberg