Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Remjäng

Remjängs hemmans vapen ur boken "Remjäng - byns historia under 300 år"

 

 

Remjängs hemman 1988-

 

Detta "vapen" är inget vapen. Det verkar snarare röra sig om någon sorts utmärkelse, en förtjänstmedalj eller kanske en exklusiv orden. I anslutning till bilden, som är hämtad ur boken " Remjäng - byns historia under 300 år", står nämligen "Remjängs vapen. Utdelas endast till ytterst förtjäna personer."

Men det "vapnet" är ju inte helt omöjligt att heraldisera. Stubbe eller huggkubbe med en yxa är ju ganska originell om med rätt färgsättning skulle man kunna skapa ett unikt vapen för hemmanet Remjäng. Tinkturerna skulle till exempel kunna hämtas från socknen Järnskog (silver-svart) för att inte hamna i fällan att alltid använda de värmländska tinkutrerna (silver-blått).

Vapnet torde bli unikt på fler sätt - att ett hemman är vapenförande förekommer åtminstone inte någon annanstans i Värmland. Ännu.

Kartan på bokens baksida berättar var i världen vi befinner oss - i Remjängs hemman i Järnskogs socken i Nordmarks härad. Kartan visar prov på en ganska skön världsbild. Närbelägna Koppom har inte tagits med på kartan och ska förmodligen ses som en förort till Remjäng.

Karta över bygden kring Remjäng, från boken "Remjäng - byns historia under 300 år"

Källor:
Remjäng - byns historia under 300 år

Externa länkar

Järnskogs hembygdsförening

Eda kommun

Om Järnskog i Värmlandsrötter

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Eda

Eda

Järnskog

Köla

Skillingmark