Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Säffle

Bookmark and Share
 
 
 

Av guld och blått medelst en vågskura delad sköld, i vars övre fält en uppstigande blå örn med röd näbb och tunga

 

Säffle kommun 1973
Säffle stad 1950
Säffle köping 1949

 

 
 

Säfflevapnet antogs av köpingen 1949, och fastställdes för staden av Kungl. Maj:t inför dess grundande 1951. Vapnet, som skapades hos riksheraldikern, visar den blå Värmlandsörnen, som stiger upp ur Säffle kanal.

När storkommunen Säffle bildades av Säffle stad och landskommunerna Svanskog, Värmlands näs och Gillberga hade man tre exixterande vapen att välja mellan. Valet föll på stadsvapnet, trots att Värmlandsnäs-vapnet hade en mycket längre historia.

Säffle hörde tidigare till de kommuner som hellre använde sig av sitt vapen ganska sparsamt. Istället brukade man en logotyp föreställande bygdens påstådde grundare, Olof Trätälja.

På senare år har man glädjande nog antagit ett grafiskt profilprogram där kommunvapnet ingår som en viktig del, tillsammans med den blå vågen, som på sätt och vis kan sägas vara hämtad från vapnets vågskura. Vapnet används numera både i intern och extern kommunikation och marknadsföring.

www.saffle.se - förstasidan 2006-10-22.

Webbplatsen www.saffle.se - förstasidan med vapnet och det
"grafiska elementet" vågen.

Externa länkar

Säffle kommun

Värmlandsörnen på Säffles vattentorn

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Säffle

Svanskog
Säffle
Värmlandsnäs