Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Värmlandsnäs

Värmlandsnäs landskommuns vapen

I grönt fält ett med rågsegel tacklat enmastat skepp av guld och däröver i ginstammen en störtad spets, belagd med tre bjälkvis ordnade och stolpvis ställda gröna sädesax

 

Värmlandsnäs landskommun 1957-70

 

När Säffle kommun bildades genom successiva sammanslagningar var det, som oftast, den ingående staden som fick bidra både med namn och vapenbild. I Säffles fall var det dock den inkorporerade landskommunen Värmlandsnäs vapen som hade den längsta traditionen som symbol.

Halvön Värmlandsnäs, som består av jordbruksbygd, symboliseras av spetsen med gröna ax. Skeppet är hämtat från Näs härads sigill från 1600-talet.

Foto: Peter de Maré

Foto: Peter de Maré

Vänster: Jenny Bohlin i folklustspelet Värmlänningarna. Ovan: Hennes dräktspänne med Värmlandsnäs-vapnet.

 

Externa länkar

Säffle kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Säffle

Svanskog
Säffle
Värmlandsnäs

 

Näs härads sigill

Näs härad