Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Svanskog

Sköld delad av silver, vari två bjälkvis ordnade gröna granar, och av blått, vari en gående svan av silver med röd beväring, därest dylik skall komma till användning

 

Svanskogs landskommun 1948-1970

 

Svanskogs vapen är en solklar rebus: Svan + Skog = Svanskog...
Tinkturerna är de värmländska.

Vapnet fick ge vika för Säffles stadsvapen när storkommunen bildades 1970.

Externa länkar

Svanskogs hembygdsförening

Säffle kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Säffle

Svanskog
Säffle
Värmlandsnäs