Wermlandsheraldik > Militära vapen> Artilleriregementets kaserner

Artilleriregementets kaserner

 
   

När Bergslagens artilleriregemente i sin barndom skulle bygga kaserner i den nya garnisonen i Kristinehamn lade man ner stor möda vid att finna lämpliga namn åt byggnaderna. Beväringarna förväntadades rekryteras från Värmland och Dalsland, Närke, Västmanland och Dalarna och man ville att de skulle känna sig hemma i sina tillfälliga bostäder. Därför gavs kasernerna geografiska namn från fyra av landskapen. Dalsland fick som vanligt inte vara med, även om ett förslag fanns om att döpa ett av husen till Dalbo efter Dalbosjön i Vänern.

Man undvek medvetet ortsnamn som gav oönskade associationer, vilket kunde ge anledning osämja mellan beväringarna. Visserligen kunde närkingarna ha problem att uttala Riseberga, men detta fick passera.

De åtta kasernera numrerades och gavs följande namn:

Kasern I

Kopparberg

Kasern II

Noraskog

Kasern III

Lekhyttan

Kasern IV

Riseberga

Kasern V

Bro

Kasern VI

Tingvalla

Kasern VII

Ransäter

Kasern X

Finnskoga

När namnen fastställts av regementschefen kontaktade man Riksheraldikerämbetet för vägledning om hur man skulle illustrera kasernnamnen. Varje kasern skulle prydas av ett stads-, härads- eller sockenvapen (och uppenbarligen även landskapsvapen enligt listan nedan). Sköldarna snidades i trä av Modellfabriken i Kristinehamn och gjöts slutligen på Björneborgs Järnverk. Modellerna hänger idag i regementets matsal.

Externa länkar:

Artilleriregementet

 

Wermlandsheraldik:

Artilleriregementet

Artilleriets stridsskola

Bergslagens artilleriregemente

 
 

Kasern I Kopparberg

Dalarnas vapen på Kopparbergs kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Namnet Kopparberg syftade på länsnamnet - Dalarnas län hette ju Kopparbergs län till för bara några år sedan. Därför symboliseras namnet av landskapets vapen.

 

 
 
 

Kasern I Noraskog

Västmanlands vapen på Noraskogs kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Noraskog kallades förr det område som omgav Nora bergslag i Västmanland.

Noraskogs kasern pryds därför av Västmanlands landskapsvapen. Detta vapen förekommer tillsammans med Värmlands och Närkes i Örebro läns vapen.

 

Wermlandsheraldik:

Örebro läns vapen

 


Örebro län

 
 

Kasern III Lekhyttan

Närkes vapen på Lekhyttans kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Lekhyttans kasern symboliseras av Närkes landskapsvapen. Hade sköldarna tagits fram idag kunde den istället ha visat ett modernt kommunvapen. Lekhyttan ingår idag i Lekebergs kommun som avsnörps från Örebro kommun.

 

Wermlandsheraldik:

Örebro läns vapen

 

Lekebergs kommunvapen (från www.lekeberg.se)

 


Närke

 
 

Kasern IV Riseberga

Edsbergs häradsvapen på Riseberga kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år" Vilket vapen som fått representera Riseberga kasern är okänt. Kanske har det sockenvapnet, eller har anknytning till Riseberga kloster?
 
 
 

Kasern V Bro

Kristinehamns vapen på Bro kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Naturligtvis finns garnisonsstaden representerad i vapenserien. Bro är det namn orten hade innan man upphöjdes till stad av drottnings Kristinas förmyndarregering.

 

Wermlandsheraldik:

Kristinehamns vapen

 


Kristinehamn

 
 
 
 

Kasern VI Tingvalla

Karlstads vapen på Tingvalla kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Tingvalla är det gamla namnet på Karlstad och kasernen pryds därför av Karlstads stadsvapen. En snabb jämförelse med det korrekta vapnet till höger visar att Karlstads halva örn har fegvänts.

Riksheraldikern lär inte ha kontrollerat sköldarna efter det att de gjutits i Björneborg...

 

Wermlandsheraldik:

Karlstads vapen

 


Karlstad

 
 
 
 

Kasern VIII Ransäter

Värmlands vapen på Ransäters kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Även den sköld som pryder Ransäters kasern vållar visst huvudbry.

Man lät ju Ransäter ge namn åt byggnaden på grund av dess stolta traditioner med släkten Geijer och "Värmlänningarnas" upphovsman FA Dahlgren, så det är väl i sig inte fel att låta socknen representeras av Värmlands landskapsvapen. Kopparbergs, Norgaskogs och Lekhyttans kaserner har ju även de fått landskapsvapen.

Men i såväl förteckningen som bildtexterna i A9:s jubilieumsbok uppges att detta är Ransäters sockenvapen, vilket det uppenbarligen inte är. Ranäters vapen är istället det föga krigiske munken, som ses här intill.

Kombinationen med landskapsvapnet tillsammans med ett sockennamn är ju inte helt ovanlig. Exemplet till höger är en bildekal från Ransäters hembygdsgård med Erik och Anna ur Värmlänningarna.

 

Wermlandsheraldik:

Ransäters vapen

 


Ransäter

 
Dekal från Ransäters hembygdsgård
 
 

Kasern X Finnskoga

Älvdals häradsvapen på Finnskoga kasern, A9. Ur boken "Bergslagens artilleriregemente 50 år"

Finnskogakasernen pryds visserligen av ett lokalt vapen, men det rör sig om en grannsocken, Ekshärad.

Motivet i Ekshärads vapen är hämtat från Älvdals härads sigill, så vill anknytning till socknen får väl det främmande vapnet anses ha.

 

Wermlandsheraldik:

Finnskoga vapen

Älvdals härads sigill

Ekshärads vapen

 


Älvdals härads sigill