Wermlandsheraldik > Militära vapen > Militära fanor > Björnbataljonen

Björnbataljonens symbol (Lokalförsvarsbataljonen)

 

Som de flesta andra bataljoner vid regementet fick Lokalförsvarsbataljonen ett djurnamn, men till råge på allt hette bataljonschefen Björn, Björn Hjortsberg, vid tilläggstecknets tillkomst.

Björnbataljonens tilläggstecken (ur "Värmlands regementes historia 1950-1994")
Björnbataljonens tilläggstecken
(Björnen syns svagt i tecknets nedre del.)

Sir Henrys beskrivning:
På runt underlag två går berg med vita toppar mot vit och röd himmel. På bergets nedre del en stående björn. Tecknet omges av cirklar utifrån räknat i svart, blått och svart. I övre delen av den blå cirkeln texten "BJÖRNBATALJONEN", i den nedre texten "PRO PARIA". (För fäderneslandet)

Wermlandsheraldik:

I2:s vapen

I2:s fana

Värmlands vapen