Wermlandsheraldik > Militära vapen > Kompanifanor

Kompanifanor vid Värmlandsregemente (ur "Värmlands regemente 350 år"/VF)

Värmlands regementes kompanifanor

 
   

Kompanifanorna anskaffades av regementet 1967 i samband med att kompanierna gavs namn med geografisk anknytning.

Enligt Sir Henrys regementshistoria hade fanorna följande färgsättning och innehåll

Nummer/Namn

Fält 1 & 2

Fält 3 & 4

Fält 5

1. Liv Fryksdals

Svart

Gul

Åror och roddbåt

2. Grums

Vit

Röd

Kyrka

3. Alsters

Blå

Gul

Strömdrag

4. Älvdals

Grön

Vit

Armborst

5. Jösse

Gul

Röd

Fisk

6. Nordmarks

Blå

Vit

Björn

7. Näs

Gul

Vit

Segelbåt

8 Gillbergs

Vit

Svart

Tre blommor

Motiven i fanornas mittfält stämmer överens med sigillen för de namngivande häraderna:

Fryksdals härads sigill (Riksarkivet)

Fryksdals härads sigill

Grums härads sigill (från Värmlandsrötter)

Grums härads sigill

Älvdals härads sigill (Riksarkivet)

Älvdals härads sigill

Jösse härads sigill (Riksarkivet)

Jösse härads sigill

Nordmarks härads sigill (Riksarkivet)

Nordmarks härads sigill

Näs härads sigill (ur Värmlandsrötter)

Näs härads sigill

Gillbergs härads sigill (från Värmlandsrötter)

Gillbergs härads sigill

 

 

 

Wermlandsheraldik:

Värmlands regemente

Värmlandsgruppen

Värmlands häradsvapen

 

 

Den här gubben pryder Näs Hemvärnskompanis hemsida.