Wermlandsheraldik > Kyrkliga vapen

Bookmark and Share

Kyrkliga vapen och vapen i kyrkor

Våra kyrkor är fulla av symboler - såväl religiösa som världsliga. På väggarna hänger ofta begravningsvapen som minner om adelssläkter som varit betydelsefulla i socknen under stormaktstiden.

Kyrkans egen heraldik är ganska ung i Sverige, men den bottnar i en lång tradition av sigill som använts av de kyrkliga församlingarna. Stiften skaffade sig heraldiska vapen på 1960-talet och sedan dess har våra biskopar antagit ämbetsvapen när de tillträtt som stiftschefer. Vapnet till höger tillhör biskop Esbjörn Hagberg.

I boken "Kyrkans märken" presenterar Magnus Bäckmark och Marcus Karlsson presenterat församlingssymboler från hela Sverige. Den som är intresserad av 1600-talets begravningsståt bör läsa "Huvudbaner och anvapen från stormaktstidens Sverige" av Inga von Corswant-Naumburg.

Kyrkliga symboler

Karlstads domkapitel

Karlstads stift

Visnums Kil

Biskopsvapen

Biskop Hagberg

Biskop Wadensjö

Biskop Rundgren

Biskop Sundberg

Biskop Schröder

 

Vapen i kyrkor

Alsters kyrka

Bjurtjärns kyrka

Bro kyrka

Eds kyrka

Eskilsäters kyrka

Gillberga kyrka

Grava kyrka

Grums kyrka

Karlstads domkyrka

Kila kyrka

Millesviks kyrka

Nedre Ulleruds kyrka

Nors kyrka

Stora Kils kyrka

Sunne kyrka

Svanskogs kyrka

Södra Ny kyrka

Visnums kyrka

Väse kyrka

Västra Ämterviks kyrka

Externa länkar

Karlstads stift

Svenska kyrkan

Biskopar i Karlstads stift