Wermlandsheraldik > Adelsvapen

Bookmark and Share

Värmländska adelsvapen

Här finner du vapnen för de svenska adelsätter som på ett eller annat sätt har koppling till Värmland. Det rör sig om två kategorier av släkter - adel från Värmland och adel i Värmland.

Den första gruppen räknar Värmland som sitt ursprung. Här märks släkter som von Lagerlöf, Bratt af Höglunda och von Hofsten. Men här finns även många mindre kända namn på släkter som blev så långlivade, varken på Riddarhuset eller i Värmland.

Den andra gruppen är släkter som inte härstammar från Värmland, men som satt avtryck i det värmländska heraldiska landskapet. Å ena sidan är det vapnen för klassiska värmlandssläkter från bruk och herrgårdar, som von Geijer och Löwenhielm med flera. Å andra sidan är det vapen för släkter vars vapen har bidragit med innehåll till värmländska kommun- och släktvapen. Ytterligare några har tagits med för att de beskrivits på annan plats på Wermlandsheraldik, till exempel som ordensvapen eller begravningsvapen i Värmländska kyrkor.

Adel från Värmland

Adlerberg (A)

Adlerberg (F)

Adlerberg (G)

Adlerstråhle

von Alstrin

Anckarsparre

Appelgren

af Borneman

Bratt af Höglunda

Broman (A)

Broman (F)

Bäfverfelt

Caméen

von Caméen

Caménhielm

Caménsköld

Cederstedt

Cronmark

Drakenfelt

Ekenberg

Enesköld

Ericson (A)

Ericson (F)

Faxell

Ferrner

Fritz

Gustafsköld

Gyllenbielke

Gyllenspak

Gyllenspetz

Heidensköld

Hermelin (A)

Hermelin (F)

Hildring

Hjärne (A)

Hjärne (F) 1

Hjärne (F) 2

Hjärne (G)

von Hofsten

Kempensköld

Lagerbom

Lagerborg

Lagerhielm

von Lagerlöf

Lindestolpe

Linroth

Möhlman

Olofsson

Stårck

Palmström

Risellsköld

Rudenhielm

Rudenschöld (A)

Rudenschöld (F)

Rudensköld (G)

von Schinkel

von Schinckel

Silfverax

von Spången

Strömhielm

Stårck

Stårck (L Olofsson)

Trotz

Wallencrona

Örncrona

Örneberg

Adel i Värmland

Linroth

Oldevig

von Schinckel

Wermlandsheraldik

Blasoneringar

Externa länkar

www.svenskadel.nu

www.riddarhuset.se